TONDACH® естествено красиви и дълготрайни покриви!

Какви предимства предлага TONDACH?

Изискванията към строителните материали и в частност към тези, които се използват за изграждането на покривни покрития, търпят непрекъснато развитие не само заради променящите се климатични условия, а и във връзка с все по-стриктните стандарти за опазване на околната среда, постигане на енергийна ефективност и спазване на най-добрите практики в строителството.

От своя страна, керамиката е материал, доказал качествата си през годините, който и до днес е предпочитан заради своята дълготрайност, сигурност и естетичност.

TONDACH® предлага цялостни системни решения. Компанията произвежда своите керемиди от първокачествена глина, която се претворява в керамика чрез свързването с вода, въздух и огън. Керамичните керемиди TONDACH® не съдържат химически добавки и са отличени с  европейския сертификат за качество на строителни материали „Natureplus“, който се дава на продукти с високо качество, дълготрайност и функционалност.

Температурата на изпичане на керамичните керемиди TONDACH® е над 1000°C, което осигурява над 100 години живот на продукта. Ако покривът бъде саниран с цялостната покривна система Тондах, енергийните разходи могат да бъдат намалени с до 20% годишно. 

За да изпълнява своите функции, покривът трябва да работи като система. Само по този начин той ще бъде надежден и ще отговаря на всички изисквания за качество и безопасност. Всички отделни компоненти, които го съставят, трябва да бъдат свързани хармонично по между си.

Използването на керамични керемиди Тондах в комбинация с керамични и некерамични аксесоари е гаранция за постигане на здравина, функционалност и отлично качество на покрива и всички негови елементи.