TONDACH® естествено красиви и дълготрайни покриви!

33 години търговска гаранция

Направили сте правилния избор, спирайки се на продуктите на TONDACH® (ТОНДАХ) . Глината е естествен материал, познат и използван от столетия и се отличава с издръжливост и дълготрайност. В заводите на TONDACH® тя се изпича при температура над 1.000°C, като повърхността се обработва по специален начин,  така че всяка керемида има висока издържливост дори при екстремни климатични условия. Продуктите TONDACH® (ТОНДАХ) са оптимално решение за покриви при наклон ≥ 10°.

Нов покрив - бързо и лесно

Санирането на покрива е възможно в кратки срокове. TONDACH® реализира доставките си максимално бързо.

Предимства при използване на продукти TONDACH® (ТОНДАХ):

  • Сигурност и защита за Вашия дом;
  • Дълготрайност на покрива;
  • Екологичност на продуктите.
  • 33 години търговска гаранция при използване на цялостна система TONDACH® *;                                          

 

 

* 33 години търговска гаранция се предоставя само в случай, че е използвана цялостна покривна система на ТОНДАХ, която включва следните задължителни керамични и некерамични аксесоари:

  • Керамични аксесоари – билни и начални капаци, тройник или четворник, вентилационни керемиди;
  • Некерамични аксесоари – подпокривно фолио (пароконтролна мембрана), летводържатели, вентилационна лента за било, скоби за капаци, снегозадържащи елементи, обшивка около комин (заедно със завършващ профил), елемент за вентилация при стрехата, защитна мрежа против птици, улама с уплътняващ елемент, и надолучна пола;
  • Конструкцията на покрива вкл. летвената скара, полагането на подпокривното фолио, както и необходимата вентилация и снегозадържане на целия покрив трябва да съответстват на нормативните изисквания и стандартите за качество, на общоприетите правила за монтаж в тази област, както и на изискванията съгласно техническата документация на TONDACH® (ТОНДАХ) и дадените от Тондах България ЕООД или негови представители технически насоки/указания.
  • Силно препоръчително е да потърсите консултация от търговския представител за съответния регион.

* В случай, че в рамките на 33 години след закупуване на керемиди и керамичен тунинг от Тондах, се докаже по надлежен ред, че те не отговарят на продуктовия стандарт БДС EN 1304:2013, Тондах България ЕООД се задължава да подмени безплатно всички повредени TONDACH (ТОНДАХ) керемиди и керамични аксесоари.

* За същия период Тондах България ЕООД дава и допълнителна гаранция за всички TONDACH (ТОНДАХ) керемиди, за които бъде установено по неоспорим начин, че имат щети от замръзване, дължащи се на некачествен материал.

Гаранционна карта бихте могли за заявите на адрес: office@tondach.bg.    

С Вас ще се свърже упълномощен представител на Тондах България ЕООД, който на място ще установи дали са налице условията за издаване на 33 години Търговска гаранция, след което ще Ви съдейства за получаването й.           

Тук можете да се запознаете с Общите условия за издаване на 33 години търговска гаранция: