TONDACH® естествено красиви и дълготрайни покриви!

Специалисти продажби

Тондах България ЕООД продава стоките си само чрез дистрибуторска мрежа в цялата страна.

Tел.  + 359 2 80 66 720
Факс + 359 2 980 96 18
е-мейл: sales.bg@tondach.bg