TONDACH® естествено красиви и дълготрайни покриви!

Лице за контакт с проектанти

Архитект - Консултант
арх. Николай Иванов
Тел. +359 885 110 756
е-мeйл: nikolay.ivanov@wienerberger.com