TONDACH® естествено красиви и дълготрайни покриви!

Вентилация на подпокривното пространство

Елементите за вентилация, които се монтират при улука, подпомагат ефективната вентилация на покривната система и нейното нормално функциониране.

Елемент за вентилация при улука