TONDACH® естествено красиви и дълготрайни покриви!

Подпокрив

Съществена част от цялостната покривна система TONDACH® е подпокривното пародифузно фолио.То защитава подпокривното пространство от проникване на вода под конструкцията и позволява безпрепятственото преминаване на естествените пари от човешката дейност под покрива и излизането им към канала за вентилация на пространството под покривното покритие. Подпокривните паропропускливи фолиа TONDACH® отговарят на съвременните изисквания и норми за сигурност. Предлагат се оригинални системни решения TONDACH® FOL S, TONDACH® FOL K и TONDACH® FOL MONO.

Подпокривни паропропускливи фолиа