TONDACH® естествено красиви и дълготрайни покриви!

Контакти

ТОНДАХ България ЕООД
гр. София, ул. „Св. Пимен Зографски“ №4, бизнес сграда 2, етаж 2, офис 1

Tел.: 02 80 66 777
Факс: 02 80 66 778 
E-Mail: office@tondach.bg         

За повече информация, моля попълнете нашия  формуляр.